Verified

Appreciation/Livelihood/Mogadishu

07:19 Sep 10 2019 Mogadishu

Description
I as Mahamud Mahamed Adan who lives in Garasbalay-Balsaar IDP camp, I would like to thank DRC for having provided cash support.

Gender:Male
Additional Data
Orginal Message:: anigoo ah maxamuudmaxamaidaadan oodagan dag madagarasbaaleey kaamka balsaar waxaan umahad cilinaa hayad drcaawinaada aadnasiisi mahasanidii:-Please call me!Name:kamkabalsar

Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
16 + 6 =

Additional Reports

Appreciation/Livelihood/Mogadishu

19:43 Jul 04, 2019

Mogadishu, 12.23 Kms

Request/Livelihood/Mogaidishu

11:04 Aug 05, 2019

Mogadishu, 12.96 Kms

Request/Livelihood/Mogaidishu

11:04 Aug 05, 2019

Mogadishu, 12.96 Kms

Appreciation/livelihood/Mogadishu

08:48 Dec 23, 2019

Mogadishu, 13.05 Kms

Appreciation/Livelihood/Mogadishu

12:06 Nov 20, 2019

Mogadishu, 14.39 Kms